Hilight » ข่าวประชาสัมพันธ์ 96

รับสมัครพนักงานขับรถ.

   รับสมัครพนักงานขับรถ (ด่วนมาก!!!)

ลักษณะภาษีป้าย.

   ลักษณะภาษีป้าย แบ่งออกเป็นดังนี้

ป้ายบิลบอร์ด (BILLBO.

   ป้ายบิลบอร์ด ( Billboard ) หมายถึง กระดานป้ายหรือกระดานปิดประกาศ บิลบอร์ดเป็นป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักการตลาดในการวางแผนโฆษณาป

img_45

Express way

ตำแหน่งที่ 1A หน้าด่านบางนา (ขาออก)
View Images

img_28

Billboard

ถนนลำลูกกาคลอง 6 มุ่งหน้า ถ.ลำลูกกาคลอง 1
View Images

img_127

Billboard

ก่อนถึงห้างแมคโคร จ.อุบลราชธานี (ขาออก)
View Images

img_117

Billboard

เชิงสะพานข้ามทางรถไฟ จ.นครราชสีมา (ขาออก)
View Images

img_87

Mini Billboard UPC

จ.ตราด ร้านขายตระกร้าใกล้ตลาดถ.ตัดใหม่
View Images

img_146

Mini Billboard UPC

จ.สุรินทร์ สี่แยกศาลหลักเมือง
View Images

img_119

Billboard

ถนนมิตรภาพ (พิมาย) จ.นครราชสีมา
View Images

img_92

Mini Billboard UPC

จ.เพชรบุรี ร้าน CHIC ถ.ราชวิถี
View Images

 

Digital Media LED Screen

สื่อโฆษณาจอ LED ติดตั้งครอบคลุมภายในอาคารสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ ทั้งหมด 9 จุด 21 จอ ทั้งภายใน และภายนอก ใช้จอที่มีความละเอียดคมชัดเสมือนจริง สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทั้งกลางวัน และกลางคืน

ผู้นำด้านการผลิตสื่อโฆษณา กลางแจ้ง ป้ายโฆษณา
สื่อโฆษณาที่

Form Contact For Your Quesions.